Lekce pro Harryho - Kapitola 11

29.04.2012 00:07

Překlad povídky Lessons for Harry od Remuslives23. Přeloženo se svolením autorky.

-)-)-)

Kapitola 11

„Ach, budeš to milovat, Harry."

Sirius padl zpátky na postel, strhávajíc Harryho s sebou. Harry, příliš nadšený, narazil svými rty na rty staršího muže a zapomněl na všechno, co ho Sirius a Remus naučili o tom, co znamená dobrý polibek, zatímco ho rychle a tvrdě objímal a líbal. Ale zdálo se, že Sirius byl stejně tak dychtivý, když rukama sevřel Harryho tvář z obou stran a políbil ho, rychle přebírajíc kontrolu nad spojenými rty.

Siriusovy ruce zajely do rozčepýřených havraních vlasů a Harry zasténal, přitiskl své vzrušené tělo blíž a třel svou až bolestivou erekci o druhého muže, až oba na to šokující tření zalapali po dechu. Harry to udělal znovu, cítíc Siriusovu ruku běžící po jeho zádech dolů až k jeho zadku, který chytil do ruky a přitáhl si mladšího muže blíž, zatímco mu roztáhl nohy. Harry se uvelebil mezi Siriusovými silnými stehny a jeho penis sondoval kolem otvoru druhého muže. Slyšel smích ve svém uchu a dlouhé paže ho objaly kolem pasu, než ruka sevřela jeho penis.

„Vydrž, Harry. Musíš se naučit pár dalších věcí, než ho budeš moct píchat."

Harry i Sirius frustrovaně zasténali a Remus se zasmál a pak lehce štípl svého milence. „Trochu sebeovládání, Tichošlápku. Měli bychom ho učit."

Sirius zvedl oči v sloup. „Jasně, dobře. Takže, můžeme se už k tomu dostat, nebo mu mám dát lekci o předčasné ejakulaci?"

Harry cítil Remusovo káravé oslnění i bez pohledu na vlkodlaka a pak se jeho dech zadrhl, když mu Remus zašeptal do ucha.

„Musíš nejdřív protáhnout svého partnera, Harry. Sirius je dolní typ – miluje to – ale to není každý, a ne každý to předtím dělal. Musíš si být jistý, že tvůj partner je kompletně připravený pro tvůj penis."

Harry cítil, jak se mu trochu zatočila hlava, když Remuse poslouchal (všechna jeho krev byla zaměstnána jinde), ale vzchopil se, aby udělal to, k čemu byl instruován. Nepotřeboval tady Remusovu pomoc – věnoval už předtím pozornost Siriusovi a věděl, jaké to je, jak to tak lahodně pálelo a jak miloval ten nepopsatelný pocit naplnění.

Harry přejel prsty svého kluzkého ptáka, hladké mazivo se tak dostalo i na prsty a on sklonil hlavu, aby přejel jazykem po Siriusově hřídeli, než jeho prsty vstoupily do Siriusova překvapivě těsného zadního průchodu. Siriusovi uniklo zakňučení a on nadzvedl zadek z postele. Harry se pro sebe ušklíbl a pak se opatrně dotkl svými zuby mužova penisu jako varování pro dobré chování, slyšíc Siriusovo lapání po dechu a pak smích.

Remus přejel dlaní přes Harryho hlavu, cuchajíc jeho havraní vlasy. „Poslouchal jsi dobře, Harry. Deset bodů pro Nebelvír."

Harry pozdvihl hlavu a zvedl na Remuse obočí, překvapený tím, jak ho ten obvykle tak slušný muž poškádlil o jejich předchozím učitelsko-studentském vztahu, ale rozhodl se pokračovat ve hře.

„Jenom deset, pane profesore? Siriusi, co myslíš? Nezasloužím si víc?"

Zatímco mluvil, pohyboval svými prsty v roztahujícím pohybu a zasunul je hlouběji do ležícího muže, který zasyčel: „Do prdele, ano! Alespoň sto bodů, Náměsíčníku."

Remus se zasmál. „Hmm, uvidíme. Harry, na ruce a kolena."

Když Harry vypadal překvapeně, Remus se naklonil a políbil ho, tiše proti jeho rtům objasňujíc, „Musíš být také připravený, mládě".

Harry se pousmál a rychle se vyškrábal do uvedené pozice, téměř okamžitě ucítil Remusovy mazivem pokryté prsty, jak do něj vstupují. Když se Harryho svěrač kolem Remusových prstů uvolnil, vlkodlak pokryl horkými polibky okolí Harryho páteře.

„Sirius to už předtím udělal, ne?"

Harry přikývl, vytahujíc vlastní prsty ze Siriusova těla a pohupujíc se na všech čtyřech tam a zpátky, jak šoustal sám sebe Remusovými prsty.

„Líbilo se ti to?"

Harry znovu přikývl a pak zasténal, když Remus přidal třetí prst a kroutil jimi, zasahujíc jeho prostatu a zasílajíc tak elektrický náraz ke každému nervovému zakončení.

Remus se ušklíbl a olízl pruh Harryho páteře. „Nemravné štěně."

Ozval se prudký plácající zvuk a Harryho zaštípalo na levé hýždi. Trhl sebou a zalapal po dechu v šoku, ale byl překvapený tím, že to zasazené plácnutí skrz něj vyslalo jiskry radosti i bolesti. Uniklo mu zavrčení, které intuitivní Remus interpretoval správně a plácl ho znovu.

„Bolest uplatněná v pravý čas, Harry..." řekl a Harry si mlhavě připomněl jejich dřívější rozhovor, než jeho mysl potemněla, když ruka dopadla znovu.

„Ah!"

Z jeho úst vycházelo jen něco nesrozumitelného, zatímco ho Remus plácl ještě dvakrát, než se sehnul a přejel zarudlou oblast svým vlhkým jazykem. Harry se tlačil zpět proti tomu měkkému, vlhkému jazyku, sténajíc, když se Remusovy prsty dotýkaly znovu a znovu toho lahodného místečka uvnitř něj.

Remus zlehka kousl do Harryho půlek a potom divoce vytáhl prsty a zatlačil Harryho směrem k Siriusovi, který je upřeně sledoval a přitom hladil sám sebe.

„Píchej ho, Harry."

Harry to nepotřeboval říkat dvakrát, rukou pevně chytil Siriuse za bok, zatímco jeho penis zaujal pozici proti kluzkému otvoru. Všiml si, že se jeho ruka třese a Sirius musel také vycítit jeho rozrušení, ovinul ruku kolem jeho zápěstí a dal mu uklidňující úsměv.

„Neublížíš mi, ale bude pro tebe lepší vzít to pomaleji. Užívej si to, Harry."

Harry nervózně přikývl a trochu pohnul svými boky, cítil sám sebe vklouznout dovnitř druhého muže.

„Ach, sakra!"

Bylo to dokonce ještě neuvěřitelnější, než si Harry představoval, a bojoval sám se sebou, aby prostě nevrazil do toho těsného, sajícího tepla. Chvěl se, jak se tlačil dopředu a cítil Siriusovo tělo natahující se kolem něj a těsně objímající jeho penis. Jeho koule se třely o Siriusovy a ta stimulace byla víc, než mohl vydržet, Harry krátce a ostře dýchal, jak se pokoušel ovládnout. Jeho další tah byl rychlejší a on byl teď úplně zabořený v jiném mužském těle. Jakmile byl celý uvnitř, na chvíli se zastavil – byl si jistý, že se právě chystá ztrapnit tím, že se na místě udělá.

Nebylo to vůbec jako se ženou.

Bylo to úžasné.

Bylo to přesně ono.

Harry se zahoupal zpátky, napůl se vytáhl a pak tlačil zpět do Siriuse, černovlasý muž souhlasně zasténal a zvedl boky, aby tak reagoval na Harryho pohyb vpřed. Druhé přiražení bylo tvrdší a třetí zcela nekontrolované, jak se Harry začal ztrácet v tom ryzím pocitu. Remus si vybral tenhle moment, aby zezadu pevně uchopil mladšího muže za boky a aby ho zastavil.

„Zpomal, Harry. Stále chceš být i na přijímací straně, ne?"

Harry prudce vydechl, přikývl a snažil se získat některá z vláken svého roztřepeného sebeovládání.

„Chci. Prosím, Remusi... nemůžu..."

Ruka sklouzla kolem Harryho pasu dolů, kde bylo jeho tělo spojeno se Siriusovým. Dlouhé prsty kroužily kolem kořene Harryho penisu a stiskly. Harry cítil, jak se něco z té naléhavé potřeby vyvrcholit vytratilo, když Remus použil ten stisk a byl druhému muži vděčný. Remus přitiskl ruce mezi Harryho lopatky a jemně tlačil mladého muže, dokud neležel proti Siriusově hrudi. Sirius ho políbil, šeptajíc proti jeho rtům, „Bude jemný," zatímco zaoblená hlava Remusova ptáka neodbytně naléhala na panický otvor Harryho zadku a nezkušený mladík se instinktivně napnul.

Nemohl si pomoci – vykřikl bolestí, když jeho tělo bylo proniknuto a okamžitě, ruce ho hladily, tišily, uklidňovaly a povzbuzovaly, aby zkusil zapomenout na tu mírně bolestivou chvíli, kdy se jeho tělo přizpůsobovalo tomu cizímu pocitu. Siriusovy rty se jako motýlí křídla třepotaly po celém jeho obličeji a konejšily ho, zatímco Remusovy prsty masírovaly dolní část Harryho zad a jeho ústa putovala s polibky podél jeho páteře. Rozptýlení bylo úspěšné a pálení, které přišlo s dalším Remusovým malým pohybem, mu přineslo víc potěšení než bolesti. Vlkodlak opatrně, krok za krokem, zasouval svůj penis do Harryho, pomalu natahoval ten těsný, nedotčený průchod, aby ho pojal. Zakroužil boky a tiskl se proti Harrymu, když se jeho penis pohyboval ze strany na stranu, úplně tak Harryho otevírajíc. Tohle bylo úžasné a Harry naklonil boky, aby vlkodlaka povzbudil.

Než byl v Harrym ponořený celý až po kořen, Remus měl problém s vlastní sebekontrolou, syčíc, „zatraceně, jsi neuvěřitelně těsný," zatímco jeho prsty se hrubě tlačily do Harryho boků. Jeho rozrušení prozradilo dýchání, každý nádech byl chraplavý a rozechvělý, jak se stále snažil krotit, aby se Harry mohl přizpůsobit jeho obvodu. Nakonec už ale Remus nemohl déle čekat.

„Budu se pohybovat, Harry," varoval, pak se pokusně rychle trochu vytáhl a tlačil zase zpátky do Harryho, naslouchajíc jeho lehkému zasyčení. „V pořádku?"

Harry přikývl a další přiražení bylo tvrdší, Harry zavřel oči, jak se soustředil na ten neznámý pocit být naplněný jiným mužem. Pocítil, jak Remus mění úhel, a když přišel třetí tah... Harryho mozek explodoval.

KURVA!"

Stěží slyšel Remusův smích, když se pohyboval znovu a Harry mohl tentokrát jenom fňukat, zatímco v něm rozkoš vystřelovala jako jasný a výbušný ohňostroj. Jeho penis, trochu uvadlý tváří v tvář proniknutí, se vrátil zpět k životu uvnitř Siriuse, který se netrpělivě svíjel, když ucítil zvětšený falus, jeho vlastní penis vklouzl mezi jeho a Harryho potem pokrytá břicha.

„No tak, Harry. Píchej mě, zatímco on píchá tebe."

Harry dychtivě poslechl a zhoupl se vpřed do Siriuse s pocitem mírného škubnutí v zadku, jak z něj Remus vyklouzl. Stáhl se a pak zasténal, jak ho Remusův pták znovu naplnil.

Zatraceně!"

Harry, přijímající i dávající, byl ve všech druzích nebe. Věděl, že už nevydrží moc dlouho, takže se rozhodl užít si co nejvíc čas, kdy byl mezi muži sevřený. Tvrdě vnikal a přirážel do Siriuse, až překvapený muž sténal rozkoší, pak tlačil boky dozadu, narážejíc se na to dlouhé, tvrdé péro, které ho probodávalo.

Oba starší muži pochopili nevyslovené sdělení a přestali se omezovat – Sirius se při každém Harryho přírazu vyklenul a setkával s Harrym, a Remus vrážel do Harryho stejně drsně jako mladší muž do Siriuse, pokaždé přitom špičkou svého penisu zasahujíc Harryho prostatu.

Nakonec to Harrymu trvalo méně než tucet tahů do cíle, jeho tělo se křečovitě a násilně otřáslo, když z jeho hlubin explodoval silný orgasmus. Ztratil veškerou kontrolu nad svým tělem – jeho vize potemněla, krev v jeho žilách burácela a necítil své končetiny, veškerá jeho energie se zdála proudit do vzpínajícího a svíjejícího se muže pod ním. Zhroutil se na Siriusovu hruď, neurčitě si vědom Remuse, který ho z něj stáhl.

„Harry... posuň se, mládě."

Harrymu se podařilo převrátit své ztuhlé tělo pryč od Siriuse a všechno, co mohl dlouhou chvíli dělat, bylo soustředit se na zklidnění svého nepravidelného pulsu a na snahu popadnout dech, zatímco jeho ochablý penis, jediná část těla, kterou stále vnímal, tepal následnými otřesy. Jak začal cítit zbytek těla, uvědomil si, že postel se pod ním pohybuje, a vnímal i kakofonii sténání plnícího vzduch.

Rozhlédl se a spatřil Siriuse obkročmo na Remusovi, tvrdě a rychle na něm rajtujíc. Jedna z vlkodlakových rukou svírala Siriusovy boky, druhá pěst se horečně pohybovala po penisu černovlasého muže. Jak je Harry sledoval, Sirius hlasitě vykřikl „Náměsíčníku!" a po celé Remusově hrudi v silných pulzech stříkaly proudy vyvrcholení. Remus zavrčel z hloubi svého hrdla a tvrdě přirazil, hlavu zvrácenou dozadu a obličej napjatý, když také vyvrcholil, syčíc jméno svého milence.

Sirius padl dopředu na jizvami zpustošenou Remusovu hruď a oba muži nepravidelně dýchali. Remus tmavovlasého muže objal a převrátil je na bok, když se spolu propletli zjevně důvěrně známým způsobem.

Sirius natáhl ruku a chraplavým hlasem ho pozval: „Harry..."

Mladší muž se posunul blíž a dovolil Siriusovi a Remusovi vtáhnout jej do lepkavého, zpoceného objetí. Usmál se, když se znovu uhnízdil mezi muži, naslouchajíc Remusovu tichému hlasu ve svém uchu – šeptajícímu omluvu za způsobenou bolest a chválu, jak dobře si vedl.

Sirius hodil ruku přes něj a zamumlal: „Vítej v týmu, kamaráde," předtím, než začal mírně chrápat. Remus potlačil smích nad svým partnerem a pak si přitáhl Harryho blíž k hrudi.

„Bylo to, v co jsi doufal, Harry?"

Mladý muž nadzvedl hlavu a usmál se. „A víc. Děkuji, Remusi. Já... opravdu si vážím toho, co jste ty a Sirius pro mě udělali."

Remus se zašklebil. „Tedy, bylo to pro nás opravdu těžké, ale dokud ti to dělalo radost, byli jsme ochotni přinést tu oběť."

Harry se zasmál jeho parodické vážnosti a bez váhání se naklonil a Remuse políbil. Vlkodlak vypadal překvapeně, ale odpověděl na jemné sondování Harryho jazyka, kmitajíc svým vlastním přes ret druhého muže. Harry pocítil, jak znovu tvrdne a trochu nevěřícně zasténal, než se otřel svým rozkrokem o Remusovu nohu. Polibek se stal drsnějším, když Remus ucítil tu obnovenou erekci a on se usmál a pak jemně rozdělil spojené rty.

„Jsem moc rád, že mě k tomu Sirius přemluvil, Harry, ale myslím, že teď je čas trochu se vyspat."

Harry byl rád, že v místnosti je šero, zatímco cítil teplo zaplavující jeho tvář.

Bože, já jsem se vrhl na přítele mého kmotra. Idiote!

Přikývl a zabořil obličej do polštáře. Slyšel Remusovo zachechtání a pak se teplé rty přitiskly na jeho spánek, když Remus tiše promluvil.

„Jsi velmi atraktivní mladý muž, Harry, a já jsem se díky tobě cítil dnes večer znovu hodně mladý. Ale fyzicky je mi stále skoro čtyřicet a prostě s tebou nemůžu držet krok. Budeš potřebovat někoho v tvém věku."

Harry se do polštáře usmál a přikývl, vděčný, že Remus byl tak chápající. Remus ho znovu lehce políbil a poté všechno ztichlo kromě jemného rytmu Siriusova chrápání.

-)-)-)

O čtyři měsíce později

„Haló?" Harry strčil hlavu do kuchyně, s velkým úsměvem na tváři. „Všichni dostatečně oblečení?"

Remus s úsměvem vzhlédl od novin. „Pojď dál, Harry." Zvýšil hlas. „Siriusi! Harry je tady!"

Na to zavolání černovlasý muž vylezl ze spíže s náručí surovin na večeři a usmál se na Harryho, který zrovna objímal Remuse na pozdrav.

„Ahoj, Harry!"

Sirius odložil věci na lavici a otočil se obejmout svého kmotřence, překvapený, když se ve dveřích objevil mladý a poněkud ztraceně vypadající muž.

„Ehm, ahoj," řekl cizinec nejistě a Sirius pohlédl na Remuse, který skryl úsměv a vstal. Bylo zřejmé, že Harry řekl vlkodlakovi, že přivede přítele, ale Remusovi připadalo zbytečné, aby to Sirius věděl.

„Blbec jeden," zamumlal, když uslyšel Remusův pobavený výdech, zatímco oba muži vykročili dopředu seznámit se s návštěvníkem.

„Ahoj, Siriusi." Harry ho rychle objal a pak se obrátil a promluvil k muži se světle hnědými vlasy, který vypadal zcela jasně nervózně. „Takže, to jsou moji kmotři. Sirius Black..."

Mladý muž se usmál na Siriuse a napřáhl ruku. „Je hezké, že vás poznávám, pane Blacku."

Zvěromág potřásl nabídnutou rukou a usmál se na přivítanou. „Sirius, prosím. „Pan Black" mi způsobuje noční můry."

„A pamatuješ si profesora Lupina... Remuse..."

„Ano. Dobrý den, pane profesore."

„To teď není třeba. Remus je v pořádku."

Podali si ruce, zatímco se Harry otočil k Siriusovi. „To je můj... přítel, Oliver Wood."

„Jasně. No, ehm, je fajn poznat Harryho přítele. Zůstanete na večeři?"

Harry přikývl po rychlém, tázavém pohledu na Remuse. „Jestli je to v pořádku...?"

Remus se široce usmál. „Samozřejmě že je. Nikdy se nemusíš ptát, Harry. Pojď, posaď se. Olivere, slyšel jsem, že teď hraješ za Kanonýry? Myslíš, že jim můžeš pomoct k obratu? Ta poslední hra..."

Harry sledoval svého přítele usednout ke stolu vedle Remuse, pak se obrátil k Siriusovi s lehkým úsměvem.

„Neřekl ti, že přivedu Olivera, viď?"

Sirius se zasmál a pohlédl na svého partnera, který pozorně poslouchal, jak Oliver mluví o své pozici brankáře ve famfrpálovém týmu.

„Pomstím se, až budeme sami. Takže, tohle je ten přítel?"

Harry se zašklebil a podíval se na Olivera. „Jo, napsal jsem mu před pár týdny a vysvětlil, že jsem to byl já, tu noc v klubu. Řekl jsem mu, že jsem už zvládl své problémy a že doufám, že by mi mohl dát šanci. "

Nonšalantně pokrčil rameny, ale zářící tvář prozrazovala jeho radost. „Dal mi ji a od té doby se scházíme a... mám ho opravdu rád. Chci říct, vždycky jsem ho měl rád, ale teď..."

Opravdu ho máš rád?"

Harry se tiše zasmál a sledoval, jak Sirius naplnil konvici a pak na ni namířil hůlkou, aby se voda začala vařit.

„Tak tedy... ty si teď... víc věříš?" zeptal se jeho kmotr a Harry zčervenal a hodil další pohled přes rameno, než odpověděl.

„Mnohem víc. Byl překvapený tím, jak... ehm... myslím, že jeho slova byla „bez zábran"... jsem byl. Myslím, že čekal, že mě bude muset znovu ve všem vést, ne, že ho naučím jednu nebo dvě věci."

Sirius se samolibě usmál a Harry ho lehce praštil přes ruku.

Mezi třemi muži by to mohlo být po jejich společné noci velmi trapné, ale k Harryho úlevě se zdálo, že se toho změnilo velmi málo, kromě toho, že Sirius byl mnohem pohodlnější osahávat Remuse v Harryho přítomnosti, něco, co vlkodlaka zlobilo a Harryho rozveselovalo, a Remus a Harry k sobě měli mnohem blíž, než předtím – když teď mladík mluvil o Remusovi jako o svém kmotrovi, druhý muž z toho měl opravdu radost.

Harry ukázal na konvici. „No, tak dostaneme šálek čaje nebo co? Bože, ty jsi ale hostitel, Siriusi."

Sirius se rozesmál a vytáhl nějaké čajové šálky, překvapený, když ucítil, jak jej znovu obklopily Harryho paže.

„Díky, Siriusi. Za všechno."

Sirius se usmál a vrátil objetí.

„Rádo se stalo, Harry."

KONEC

< Kapitola 10

-)-)-)

Konec této kapitoly je zároveň koncem celé této převážně erotické povídky a jen doufám, že milovnice HP/RL/SB nejsou teď moc zklamané, mně osobně se zakončení příběhu nakonec líbilo a nějak mi k příběhu pasovalo :-)

Děkuji moc Bacil, Máje a Sharlaid za komentáře k předchozí kapitole - a moc by mě potěšily vaše komentáře k této kapitole nebo k celému překladu/příběhu, předem díky :-) Jinak zejména těm, kdo milují dvojici RL/SB, doporučuji výborný a úspěšný delší příběh o začátku jejich vztahu od autorky tohoto příběhu Remuslives23 (It Was Only A Kiss!). Sama se chystám překládat teď spíš neslash - uvidím podle ohlasu na první kapitoly, ale snad dojde i na nějaké kratší slash příběhy nebo na moje vlastní díla. A ještě jednou děkuji všem čtenářkám a především věrným komentujícím příběhu :-)

Zpět

Poslat komentář: Lekce pro Harryho - Kapitola 11

Datum 17.11.2017

Vložil Karin

Titulek paráda

Odpovědět

Parádní je fajn že je ten krásný zážitek nijak nerozhodil.

Datum 30.12.2017

Vložil Rocia

Titulek Re: paráda

Odpovědět

Díky moc za komentář!

Datum 15.12.2013

Vložil sisi

Titulek perfektní

Odpovědět

opravdu děkuji za dobré vyprávění, tedy povídku a za dobrý překlad. Angličtina pro mně není problematická, nevadí mi ani překlepy. Sama jich nadělám mnoho, obdivuji slovní zásobu i s přijatými slovakysmi, ve slovenštině přijaté čechysmi,spíš se občas pozastavuji nad hrůzným przněním češtiny, třeba když se neohýbají podstatná jména s přídavnými, množné číslo a jednotné spletené v té samé větě a na tom samém řádku,slovesa nepřilnou k předmětům. když někdo vynechává vedlejší věty předmětné, přívlastkové a doplňkové a zkracuje si překlad na pouhé přeložení, bez smyslu pro pochopení textu. Ale to není zdejší případ. Děkuji a přeji hodně štěstí a dobře odvedenou práci na dalších textech, na které se moc těším.

Datum 17.12.2013

Vložil Rocia

Titulek Re: perfektní

Odpovědět

Díky moc za dlouhý komentář a za pochvalu překladu - zpětně člověk vidí spoust chyb, ale snažím se :-)

Datum 29.04.2012

Vložil bacil

Titulek krása

Odpovědět

No vše hezké musí skončit,ale tahle povídka skončila nádherně. Uf to jak Sirius s Remusem provedli Harryho jeho poprvé bylo moc hezké. A to, že se Harry nakonec dal dohromady s Oliverem. No to jsem nečekala,ale super.
Chci poděkovat za tuto báječnou povídku a vím, že si ji ještě určitě několikrát přečtu.

Datum 29.04.2012

Vložil Mája

Titulek Díky

Odpovědět

Děkuji ti za výběr povídky, za krásný překlad a za to, žes mi trochu otevřela obzory. Jsem zarytý snarrysta, ačkoli jsem byla schopná skousnout i pár pěkných Snamione a Snapinů. Tuto trojku jsem četla poprvé a opravdu jsem si ji užila. Takže prostě DÍKY!

Datum 29.04.2012

Vložil Nade

Titulek ooOoo

Odpovědět

Mně se taky zdá ten konec v pořádku. Jsem moc ráda, že si to zaučování spolu užili, ale dlouhodobě by to asi nevydrželo. Hlavně, že jsou si pořád blízcí. Oliver je fajn.
Díky, bylo to pěkné a vzrušující. :-)

Datum 29.04.2012

Vložil Sharlaid

Titulek Lituju dvou věcí

Odpovědět

1) že tahle povídka skončila - byla fantastická, stejně jako překlad
2) že jsem to nemohla vidět živě :-D
Doufám, že i nadále budeš mít tak šťastnou ruku při vybírání povídek k překladu že tě překládání nepřestane bavit (já u Go with the Tide zoufalstvím brečím) :-)