Manželství odsouzené ke zkáze - Kapitola 2

17.05.2012 20:15

Překlad povídky Union of Doom od Steppenwoelfin. Přeloženo se svolením autorky.

-)-)-)

Kapitola 2

„Možná dávám přednost mužům, pane řediteli, ale Potter je někdo, komu rozhodně přednost nedávám a ze všeho nejméně se s ním chci svázat!" zašeptal Severus a zíral na Brumbála.

„Ale není svázání jen synonymem pro to vzít si někoho? Není to v podstatě to samé?" zeptal se Harry.

Severus po něm vrhl opovržlivý pohled.

„A už vůbec nepreferuji brát si hlupáky," podotkl chladně.

„Prosím vás, uklidněte se a vraťte se na místa," řekl Brumbál klidně. Oba čarodějové ho bez otálení poslechli.

„Vázání, Harry, je kouzelnický obřad, který je často považován za ještě silnější než manželství. Není součástí svatebního obřadu a poskytuje krevní ochranu. Krev je odebrána oběma účastníkům, smísena v lahvičce a v ní kouzelně zapečetěna. Smlouva je podepsána oběma stranami, tím, kdo vázání provedl, a svědkem. Tvoje krevní ochrana skončí, až ti bude sedmnáct, Harry. Pokud budete vázáni se Severusem, pak tě bude chránit. Vázací obřad vám dovoluje zvolit, kdo bude chránit koho."

„Znamená to, že se mohou navzájem chránit obě strany?"

„Mohou, pokud si to přejí," odpověděl Brumbál.

„Nikdy bych nechtěl vaši ochranu, Pottere," odplivl si Severus, „vždyť jste to vy, kdo musí být pořád ochraňován. Kdy jste vůbec někoho chránil?"

„A byl bych chráněn stejně jako mě chránila láska mé matky?" zeptal se Harry, předstírajíc, že Severusův sarkasmus neslyšel.

„Jenom proti Voldemortovi, vazba okamžitě pozná tvého nemesis. Nebyl by schopný se tě dotknout a jeho kouzla by byla výrazně slabší."

„Takže mi pořád může ublížit a zabít mě. A Smrtijedi se mě mohou dotknout pořád."

„Ano, ale Voldemorta to bude stát podstatně víc energie, zvláště pokud budeš vázán se silným čarodějem jako Severus. Také mějte na paměti, že má tendenci zapomínat na starou vázací magii."

„Ale proč se musíme vzít?" chtěl vědět Harry.

Jednomu z portrétů unikl zvuk znechucení a Phineas Nigellus ve svém portrétu nasadil příšerný škleb.

„Protože krevní ochrana je extrémně intimním druhem magie a proto ji může použít jen pokrevní příbuzný – nebo vázaný manžel."

„A k tomu člověk musí být ženatý?" zeptal se Harry nevěřícně.

„Ano. Je to spíše omezující a daleko od vstřícnosti, ale je to kvůli ministerstvu. Všechny sňatky a vázací obřady, pro ty, kteří se rozhodnou podstoupit obřad, jsou registrovány na ministerstvu. Vázací obřady jsou samy o sobě nelegální a mohou mít za následek velmi vysokou pokutu nebo pobyt v Azkabanu. Obřad se moc často neprovádí, říká se, že je docela bolestivý kvůli způsobu odebrání krve."

„Jak se to dělá?"

„Krev se odebírá z levého zápěstí obou manželů velmi ostrou jehlou. Bolest je součástí rituálu. Chránit někoho znamená i podstoupit pro něj bolest."

„Vazba, oproti třeba Neporušitelnému slibu, je automaticky ukončena, pokud manželství skončí rozvodem nebo smrtí jednoho z manželů," přidal znuděným tónem Severus.

Brumbál se na chvíli odmlčel, než pokračoval:

„Manželství s vázacím obřadem musí být do dvou týdnů naplněno."

„A manželství bez něj?" řekl Harry sevřeným hlasem.

„No... lidé mohou počkat, i když odkládání a vyhýbání se konzumaci manželství může vést k jeho zrušení."

„To je úplně nespravedlivé! A... hm, co náboženství... víra?"

„To nehraje žádnou roli, až na to, že vázací obřady, stejně jako ty manželské, mohou mít na základě kulturních tradic nejrůznější obměny a postupy."

„Pořád nechápu, proč bych si měl vzít Sn – profesora Snapea," řekl Harry zatvrzele.

„Někdy, můj chlapče, jsou nutné i takové druhy obětí," odpověděl smutně Brumbál.

„Nikdy se s Potterem neožením nebo nesvážu," prohlásil Severus kategorickým a konečným tónem.

„Přinesu vám oběma zítra nějaká krátká pojednání o manželství i o vázacích obřadech," oznámil Brumbál ještě konečněji než Severus, „a budu očekávat vaši odpověď za tři dny."

„Uvědomuješ si, že naplnění takového manželství by bylo všechno možné kromě konsensuálního, Albusi?" otázal se Severus Brumbála.

„Umím si představit, že by to pro vás oba byla velmi nepříjemná situace," připustil Brumbál.

„Bylo by to znásilnění, řediteli," odvětil stroze Severus.

„S tím nesouhlasím," odpověděl Brumbál, „a nikdy bych po tobě nechtěl, aby ses choval jako násilník nebo vrah, Severusi. To by mělo být všechno. Harry, zůstaň prosím."

Severus zíral na svého zaměstnavatele doutnajícíma černýma očima a pak hrubě odstrčil židli a odkráčel.

Harry pohlédl na Brumbála, kterému důvěřoval a kterého považoval tak trochu za otce nebo dědečka, kterého nikdy neměl. Cítil se zrazený a naštvanější než po Siriusově smrti.

„Není  tu žádný jiný způsob, pane?" zašeptal.

„Nemohu na žádný přijít. Krevní ochrana ti už předtím zachránila život. A Severus je lidská bytost, Harry. Vím, že není snadné se s ním sblížit nebo mu porozumět, ale je tím nejvhodnějším člověkem pro tvou ochranu. "

„Ale... jen to, že jsme oba přitahováni k mužům, neznamená, že se přitahujeme navzájem. Jestli jste si toho ještě nevšiml, ve skutečně se vzájemně docela dost nesnášíme."

„Vím, Harry. Vím. Je mi líto, že musíš tím vším projít, místo aby sis užíval svého mládí. Teď jdi, chlapče, a popřemýšlej nad tím, co jsem navrhl. V závislosti na tvé volbě by ses musel přestěhovat."

„To znamená...?"

„Stěhování do Severusova bytu, pokud se rozhodneš si ho vzít. Měl bys nicméně svou vlastní ložnici a koupelnu. Řekl bych, že to jsou obecně ty nejsoukromější místnosti, a jsem si jistý, že ty i Severus se mnou souhlasíte, proto byste je nemuseli sdílet, zejména s aktuálním stavem věcí mezi vámi."

 

Harry strávil tři dny ukrytý v nebelvírské věži. Dobby mu přinášel jídlo a staral se o Harryho zdraví víc než Harry sám. Z ministerstva dorazily brožury o manželství a vázacích obřadech. Harry jimi listoval tak zasmušile, jako kdyby šlo o úmrtní listy. A pak jednou, když si Harry vyšel ven na procházku, narazil na Severuse s napjatým výrazem ve tváři. Harry k němu váhavě zamířil i přes silné pokušení se muži vyhnout. Ty černé oči zmrzly nenávistí, když ho spatřily.

„Pottere," zavrčel Severus.

„Myslel jsem, že bychom si měli trochu promluvit," řekl Harry tiše.

„Ty zvládneš myslet. Jak ohromující," řekl Severus kysele.

„Chtěl jsem říct... možná by bylo lepší, kdybychom o tom diskutovali a dospěli k rozhodnutí společně, místo abychom přišli do kanceláře profesora Brumbála každý s jiným rozhodnutím."

„Odstraňte laskavě svou nesnesitelnou osobu z mého zorného pole," to byla jediná odpověď, jakou Harry dostal, zatímco se k němu mistr lektvarů otočil zády.

Harry si přál, aby mohl napsat svým přátelům, nebo aby měl obousměrné zrcadlo a mohl tak komunikovat s někým z nich, ale to bylo nemožné. Tři dny nestačily na to, aby Hedvika doletěla tam a zpátky. Někdy byl kouzelnický svět v porovnání s tím mudlovským podivně nepraktický. Hermiona, která měla přístup k internetu a e-mail, by určitě odpověděla během tří dnů, ale to by Harry musel mít prostředky ji kontaktovat. A byl vlastně vděčný, že Sirius nebyl svědkem toho všeho. Sirius by Severuse zabil holýma rukama nebo by aspoň pořádně seřval ředitele. Harry Brumbála skoro nenáviděl.

Večer třetího dne se přiblížil a s těžkým srdcem Harry kráčel do Brumbálovy pracovny. Severus Snape už tam byl. Jak se asi rozhodl? Řekl to už Brumbálovi?

„Harry. Prosím, posaď se," řekl Brumbál. Harry přemýšlel, jak vlastně zvládl být zdvořilý v takových nepříjemných situacích, zatímco usedl na židli.

„No, Severusi? Jaké je tvé rozhodnutí?"

„Souhlasím," řekl Severus bez nějakého úvodu. Ale jeho pohled byl naplněn hlubokým odporem.

„A ty, Harry?"

„Souhlasím," řekl Harry a podařilo se mu, aby to znělo vyrovnaně místo přiškrceně. Žaludek se mu rozbouřil nervozitou a neklidem.

Brumbál přikývl.

„Dobře. Jsem rád, že jste dali přednost rozumu před nepřátelstvím," řekl.

Severus zvlnil rty opovržením.

„Kdy proběhne svatba a vázací ceremonie?" zeptal se stroze.

„Za tři dny, jestli proti tomu nic nemáš."

„Chcete říct, nemáme," zamumlal Harry.

Brumbál vypadal unaveně.

„Sejdeme se v mé kanceláři. Vázací obřad se uskuteční po svatebních slibech. Osoba, která vás oddá, bude i vaší svazovací osobou. Madam Pomfreyová dohlédne na druhou část pro případ, že by se někdo z vás cítil slabý nebo omdlel. Já budu vaším svědkem během obou rituálů."

„Mohli bychom pozvat nějaké přátele nebo rodinu?" zeptal se Harry.

Severus zvedl oči ke stropu.

„Jak sentimentální," zamumlal.

„Bylo by lepší informovat lidi až poté," řekl Brumbál laskavě.

„No, aspoň se nebudu muset obtěžovat seznámit s příbuznými z manželovy strany," poznamenal Severus krutě.

„A co já? Budu se potom... seznamovat... s někým?" zeptal se Harry a s velkým úsilím se snažil ovládnout.

„Ne, nebudeš, Pottere. Nemám žádnou rodinu, a ta vzdálenější, pokud bych to udělal, by se z toho leknutí nikdy nedostala."

Brumbál si decentně odkašlal.

Oba čarodějové na něj pohlédli s bledými a zatvrzelými tvářemi.

„Můžeš odejít, Harry. Severusi, ještě bych s tebou potřeboval prohodit pár slov."

Harry cítil, jako by měl úplně tuhé nohy. Vstal a odešel z místnosti, aniž by pohlédl na Brumbála nebo svého budoucího manžela.

Brumbál upřeně hleděl na Severuse.

„Prosím, odpusť mi tohle všechno, Severusi," povzdechl si.

Severus pokrčil rameny.

„Musí se udělat to, co je nutné," řekl chladně.

„Mám někoho poslat, aby ti pomohl s oblečením a s přípravami?" zeptal se Brumbál.

„Není třeba, poradím si sám jako vždycky a nepotřebuju žádnou pomoc s oblékáním," odsekl Severus.

„Dobby pomůže Harrymu. Jsem si jistý, že by byl velmi ochotný ti být nápomocen, a věnovat se také tvým a Harryho potřebám v budoucnu."

Severus na to nijak nereagoval.

„Dobrá... to by bylo vše, Severusi."

Severus vstal.

„Severusi?"

Vedoucí Zmijozelu se otočil.

„Jsi statečný a dobrý člověk. Vím, že budeš Harryho chránit dobře. Děkuji ti za přijetí této odpovědnosti a za všechno, co to s sebou přináší."

Severus stručně přikývl v přijetí díků a rázně vyšel z místnosti.

„Je to nešťastná situace," řekl Brumbál do ticha své kanceláře. Portréty kolem něj souhlasně povzdechly. Jenom Fawkes odmítl podlehnout pesimismu. Zazpíval krátkou povzbudivou melodii a vrátil se k zobání slunečnicových semínek.

Konec kapitoly 2

< Kapitola 1       Kapitola 3 >

-)-)-)

Děkuji moc anneanne, Lady Corten, Kiki, Silvince, kali, bacil, em, Saskye, Jáje, Máje, Profesor(ovi), Nade, Adelaine, Erumoice i yellow za komentáře k první kapitole překladu :-) Byla to pro mě taková motivace, že jsem další kapitolku přeložila už teď, tak si ji užijte a případně komentujte :-) Další bude do deseti dnů...

Zpět

Poslat komentář: Manželství odsouzené ke zkáze - Kapitola 2

Datum 25.05.2012

Vložil Erumoice

Titulek :-)

Odpovědět

Krásně překládáš, člověk si povídku opravdu vychutná.

Datum 18.05.2012

Vložil kali

Titulek :D

Odpovědět

Och někdy mám chuť Severuse nakopnout,rozhodně už tak těžkou situaci,nijak neulechčuje.Hm sem zvědavá,co na to Voldy.
Děkuji za překlad :-)

Datum 18.05.2012

Vložil Nade

Titulek ooOoo

Odpovědět

Zajímalo by mě, proč se Snape rozhodl právě takhle. Na začátku to vypadalo, že souhlasit nikdy nebude. U Harryho se tomu moc nedivím, protože vyhlídky na vlastní smrt dokáží své.
Díky a moc se těším na pokračování.

Datum 18.05.2012

Vložil Saskya

Titulek :-)

Odpovědět

veľmi pekný preklad, ďakujem, že si sa doň pustila :)
teším sa na pokračovanie :)

Datum 18.05.2012

Vložil em

Titulek hp

Odpovědět

Těžké rozhodnutí, ale nutné. Moc se těším na pokráčko.

Datum 18.05.2012

Vložil silvinka

Titulek :)

Odpovědět

tak se chlapci konečně rozhoupali-co jiného jim taky zbývalo. Asi to bude velmi "veselá" svatba.

Datum 17.05.2012

Vložil Mája

Titulek Díky

Odpovědět

Také mám tuhle povídku přečtenou přes překladač, ale tohle je jak nebe a dudy. Díky, že ses pustila do překladu, protože takovou úzkost z toho, jak tento svazek může dopadnout, jsem před tím necítila. Je to opravdu paráda. Díky :-)

Datum 17.05.2012

Vložil Profesor

Titulek ...

Odpovědět

Dobře se to čte. Pěkná povídka.

Datum 17.05.2012

Vložil Marta

Titulek :-)

Odpovědět

Překlad je báječný, čte se to samo :-) Jsem zvědavá, jakým směrem a způsobem se bude povídka ubírat. Moc se těším na pokračování.

Datum 17.05.2012

Vložil anneanne

Titulek :-D

Odpovědět

Popřát jim hodně štěstí ,by bylo na Avadu.Překlad je skvělý ale takovou svatbu?? To" nadšení" je hrozné i na pohřeb:-DD

Datum 17.05.2012

Vložil bacil

Titulek :-)))

Odpovědět

Úžasný překlad. Já to kdysi zkoušela číst pomocí překladače a povídka mi nedávala moc smysl. Takže si ji teď plně vychtunávám.
Moc se těším na pokračování.