Spřízněni kletbou - Kapitola druhá

23.01.2012 23:56

Kapitola druhá

Albus Brumbál se utěšoval tím, že už musel sdělit lidem horší věci, ale přesto se vůbec netěšil na reakci ostatních, až je seznámí s jedinou možností, jak s vysokou pravděpodobností zachránit Harryho život. Sirius bude naprosto nepříčetný, ještě že tady je Remus, který má šanci ho trochu uklidnit.

Své závěrečné vysvětlení ale začal raději zeširoka.

„Můžeme se ptát, proč Voldemort vůbec použil tuto kletbu, proč on nebo někdo ze Smrtijedů jednoduše neobsadili Avada Kedavra. Proč ji nepoužil Voldemort, to je myslím vysvětlitelné – dvakrát už při tom selhal, podruhé před pouhými pár týdny na hřbitově. Proč ji nepoužil někdo ze Smrtijedů, to je možná o něco složitější, ale myslím, že znám důvod…"

Weasleyovic dvojčata se zavrtěla a i několik jiných vypadalo trochu netrpělivě.

„Nepochybuji o tom, že Voldemort dostal z Harryho tak trochu… strach a nepochybně získal jistý respekt k jeho schopnostem, k síle jeho magie, magické moci. Je zřejmé, že samotná oběť Lily Potterové by k Harryho záchraně před téměř čtrnácti lety nestačila… vždyť kolik matek nebo otců by neobětovalo život pro své děti?"

Otázka byla řečnická, přesto pár lidí souhlasně přikývlo. Minerva, Molly, Arthur i Kingsley si v duchu představili tváře svých dětí. Bylo by to jednoduché rozhodnutí.

„Takže se domnívám, že Voldemort se... možná i vzhledem k jistým …podobnostem… mezi sebou a Harrym, které nebudu rozebírat, zabýval myšlenkou, že by mohl Harryho získat na svou stranu, koneckonců chlapce příliš nezná a neví, že tato možnost v jeho případě nepřichází v úvahu. A toto měl patrně na mysli při obsazení kouzla, protože předpokládal jen dva možné výsledky – buď Harryho smrt nebo jeho připojení se k temné straně. Není pochyb o tom, že pokud by se Harry z jakýchkoliv pohnutek – například zachránit si život - rozhodl i jen na čas sdílet s ním svou magii a své tělo, Tom by našel způsob, jak ho k sobě neodvolatelně připoutat a zvýšit svou moc. Navíc by to bylo velmi silné poselství světu, což samo o sobě by znamenalo pro naši stranu pohromu. A ještě by měl zajištěného dědice ze spojení s kouzelníkem, jehož moc se vyrovná jeho. Velmi dobře promyšleno… ale Voldemort ve své aroganci nepočítal ještě s jedním možným řešením, pravděpodobně mu vůbec nepřišlo na mysl…"

Větší část žen i mužů kolem stolu teď visela řediteli na ústech s neskrývanou nedočkavostí, jednou z výjimek byl Severus Snape, který už znal odpověď. Nicméně přes svou lhostejnou masku i přes svou nechuť k následujícímu odhalení se docela těšil na jednu konkrétní reakci.

Albus se rozhodl své obecenstvo dále nenapínat.

„Aby Voldemort mohl přivolávat Smrtijedy, musel do určité míry – nicméně přesto do značné hloubky - spojit svou magii s jejich – to je, jak funguje jejich znamení. Je to poměrně složitá záležitost a není pochyb, že pro Voldemota mnohem výhodnější než pro jeho následovníky, ale každopádně pro nás je důležité, že v magii každého Smrtijeda – respektive každého, kdo má jeho znamení na ruce – bude navždy přítomna část jeho magie, magie, která se podílela na obsazení této kletby. Já, Minerva a Severus jsme si jisti, že v případě Harryho by každý označený jako Smrtijed mohl fungovat stejně jako Voldemort. Což, jak si jistě uvědomujete, nám dává jedinou možnost…"

Šokované ticho přerušila, nikoliv překvapivě, reakce Siriuse Blacka.

„Snape! Chceš mi říct, že ten umaštěný bastard musí šukat mého kmotřence?"

„Nevyjádřil bych to přímo takto," Albus Brumbál zněl poněkud nesouhlasně, když se díval na rozzuřeného Siriuse i na překvapení nebo zděšení v obličejích ostatních „ale ano, v zásadě je to pravda… Harry a Severus musí mít pravidelný sexuální kontakt a nakonec dítě, aby bylo kouzlo zlomeno a aby Harry měl šanci žít."

„Řediteli," Sirius Black měl v hlase zoufalství, „jste si jistý, že není… něco…"

„Ředitel a já jsme strávili nad možnostmi celou noc a jsme si – bohužel - naprosto jistí, Blacku, že neexistuje vůbec nic – nic kromě možnosti, že budu něco jako tvůj zeť," přerušil ho hedvábný hlas Severuse Snapea.

„Jsi zatracený parchant, Srabusi," Sirius byl vzteky bez sebe, „jsem si jistý, že si to užiješ, ale jestli mu ublížíš, jestli mu zkřivíš vlásek na hlavě, přísahám, že klidně strávím dalších pár let v Azkabanu, že…"

„Siriusi," Remus i Albus se snažili zároveň uklidnit situaci a nakonec Remus položil svému partnerovi ruku na rameno a Sirius na chvíli ztichl. Bohužel byl okamžitě vystřídán Severusem, který si situaci zjevně užíval a výsměšně se ušklíbl, než tiše a s mrazivým podtónem promluvil.

„Vyhrožuješ, pse? Můžu tě ujistit, že mě následující noci s tím… spratkem… zrovna nenaplňují blahem, ale myslím, že na rozdíl od něj bych bez nich přežil bez újmy na zdraví. Dej si pozor - nebo mě budeš prosit na kolenou, abych ho, jak jsi tak hezky řekl – šukal…"

Nenávist by v Siriusově obličeji identifikovalo i malé dítě, ale než mohl odpovědět, zjevně si uvědomil, že jeho školní nemesis tentokrát opravdu tahá za delší konec provázku. Ve stejné chvíli přerušil šum mrazivý hlas Minervy McGonagallové.

„To je dost, oba dva. Je těžké uvěřit, že je to skoro dvacet let, co jsem vás učila, někteří moji prváci mají víc zralosti než vy dva dohromady. Jestli jste si to ještě neuvědomili, jde tady o Harryho život. Myslím, že nám všem je jasné, že jde o jediné řešení a pro Harryho to bude jistě… nejobtížnější. Ty, Siriusi, bys měl přemýšlet, jak ho podpořit a jak mu pomoci se s tím vyrovnat. Uvědom si laskavě, že Severus jen zachraňuje jeho život a že to ani pro něj nebude lehké. A Severusi, ty nemusíš zhoršovat situaci a provokovat ho, je to pro něj - i pro nás - samozřejmě šok. Chovejte se jako dospělí, je už opravdu na čase!"

„Děkuji ti, Minervo," Albus se s důstojností nadechl a pokračoval: „Nemáme moc času – nevíme přesně, kolik dní lze po pronesení kouzla přežít a nemůžeme riskovat nebo čekat, až Harry bude slabý a nemocný. Probudí se asi za čtyři hodiny a krátce nato bychom měli provést zmíněný kouzelnický svatební obřad, který ho přinejmenším na pár hodin stabilizuje. Nepůjde o žádnou oslavu a bude to jen formální, bohatě stačí, když tam budou Remus, Sirius a já s Minervou. A Kingsley, ty to domluvíš s někým z ministerstva - možná se Sidonií, ale nechám to na tobě. Noc už by měl Harry strávit se Severusem. Přinejmenším zpočátku by bylo dobré vše držet v tajnosti, takže vás žádám o mlčenlivost. Molly, Arthure, dejte si pozor, ať se nic nedozví Ron a Ginny, totéž platí pro Freda a George."

Fred a George vypadali na okamžik, jako by chtěli protestovat, ale Albusův a Minervin přísný pohled jim rychle zavřel ústa.

Jejich matka se prudce nadechla: „Ale Albusi... nebylo by pro Harryho snadnější, kdyby Ron a Hermiona..."

„Dozví se to nejpozději za pár dní, Molly," přerušil ji ředitel, „jestli bude Harry za pár dní živý... měl by být, „rychle reagoval na poplašené tváře, „Voldemortovi dojde, jak se věci mají - což mimochodem znamená, že Severus už nemůže být špionem - a nejspíš to dá vědět všem svým Smrtijedům. Znamená to také, že Severus jako zrádce bude v minimálně stejném nebezpečí jako Harry a pro nás to bude více práce... Ale to jsem odbočil, zpátky k naší současné záležitosti," obrátil se k Mollyinu manželovi a bystrozorovi Pastorkovi.

„Kingsley a Arthure, postaráte se pak o dočasné utajení dokumentů na ministerstvu. A samozřejmě, ti z vás, kdo mají blízko k Harrymu, snažte se mu být oporou. To je asi pro tuto chvíli vše. Severusi, ty o svém momentálním úkolu už víš. Siriusi a Remusi, vy pojďte prosím se mnou do Bradavic."

Oba jmenovaní okamžitě kývli a Remus pohlédl zvědavě směrem k Severusovi.

Brumbál jeho pohled zachytil. „Severus navštíví Dursleyovy, potřebujeme jejich podpis jako zákonných zástupců. A ano, málem bych zapomněl, ačkoliv jste to asi už všichni slyšeli - co se týče Alastora a Hestie, budou za pár dní v pořádku. Jinak vám děkuji za včerejší i dnešní účast a ještě jednou - zatím si nechte vše pro sebe. Bohužel mám ještě nějaké zařizování, takže se nemohu zdržet, Minerva vám může některé věci objasnit místo mě nebo Severuse. Pěkný den a vy dva mě následujte."

S přikývnutím na Harryho kmotra a jeho partnera hodil Albus Brumbál prášek do krbu a po pronesení slov „Kancelář ředitele v Bradavicích" zmizel v plamenech. Remus a Sirius ho následovali. Hned po nich odešel z místnosti i Severus Snape a zbylí členové řádu se pustili do tichých i rozrušených hovorů.

Molly Weasleyová měla v očích slzy a vyptávala se Minervy na další podrobnosti, kterých mnoho nebylo. Kingsley Pastorek a Arthur Weasley řešili organizační záležitosti. Fred a George se ze své první schůze řádu – oslavili sedmnáctiny teprve před pár týdny - vzpamatovávali u svého oblíbeného místa u krbu.

„Chudák Harry, vždycky schytá to nejhorší," Fred se nevěřícně otřásl, „umíš si představit sex se Snapem?"

George soucitně zavrtěl hlavou. „A pochybuju, že si to umí představit Harry… Jak často vlastně musí, víš…?"

Fred pokrčil rameny a pak se obrátil do místnosti. „Bille…", zavolal tiše.

Nejstarší Weasleyovic syn se odtrhl od Tonksové a Charlieho a zamířil k dvojčatům. Když mu George předložil zmíněnou otázku, s povzdechem potřásl hlavou.

„Může se to lišit, ale u většiny známých podobných kouzel – nebo spíš prokletí – to obvykle bývá jednou týdně. Každopádně to ten parchant musel docela plánovat, protože téměř žádná taková kletba – myslím s nějakým prvkem sexuální magie – neúčinkuje na nikoho pod patnáct let. To byl nejspíš ten hlavní důvod, proč k útoku došlo na Harryho narozeniny…"

Fred a George si vyměnili pohled. Byli pěkně naštvaní. Harry si tohle rozhodně nezasloužil. Byl něco jako jejich malý bratříček. Kromě toho byl laskavý a měl opravdu dobré srdce – jen díky němu mohli uvažovat o otevření vlastního obchodu v Příčné ulici.

„Sakra, Frede," zamumlal George, když Bill odešel, „neříkej mi, že bychom nevymysleli Ty-víš-komu taky nějaký hezký dáreček."

Konec druhé kapitoly

< Kapitola 1       Kapitola 3 >

Zpět

Poslat komentář: Spřízněni kletbou - Kapitola druhá

Datum 23.12.2013

Vložil sisi

Titulek mno

Odpovědět

Ano, ano. Jsem tu již po několikáté a stále se vracím. Potřebuji ten sen a číst o šanci mít Severuse na 100% každej tejden ve své posteli. A ano, každý zečátek je poněkud těžký, ale oběma přeji hodně štěstí a doufám, že v poslední kapitole (a to samozřejmě doufám, že taková se tu i časem objeví) se konečně rozezní zvony a andělé zapějí. Moc Harrymu přeji pěkný život se Severusem a dětmi a bez Toma. To bych opravdu chtěla. Děkuji za pěknou úvodní kapitolu a těším se na další.

Datum 18.03.2014

Vložil Rocia

Titulek Re: mno

Odpovědět

Na všechny kapitoly SK se dívám jen čas od času, ale s opožděním díky moc za milý komentář...

Datum 06.03.2012

Vložil yellow

Titulek :D

Odpovědět

Tak tohle mě málem zabilo. „Snape! Chceš mi říct, že ten umaštěný bastard musí šukat mého kmotřence?" Zatím povídka vypadá zajímavě, tak jdu pokračovat ve čtení. :)

Datum 24.01.2012

Vložil Sizzza

Titulek Nesnáším povinné nadpisy

Odpovědět

Nóóó....já jsem spíš milovnice páru HP/LM , ale HP/SS taky můžu. Zatím to vypadá dobře....jen jednu radu...neuspěchej to, ale taky ten příběh nerozplizni jako Cambiare...to už jsem přestala číst...motá se v kruhu a je o ničem. Našlápnuto máš dobře...držím palce

Datum 24.01.2012

Vložil keishatko

Titulek kawaii

Odpovědět

jéj takže bude mpreg :D :D verím, že to bude mať happyend :D zbožňujem, keď je z Harryho urobená taká slabá bytosť, nevinná a rozkošná :D som zvedavá aký bude tu...či bude ako koťátko :D pritúlny a híčkaný :D hehe..bože ja som skazená :D už aby bolo pokračovanie :D

Datum 24.01.2012

Vložil monaz

Titulek :-)

Odpovědět

Zatím moooc pěkné kapitoly, povídka vypadá zajímavě a hlavně je s mým nejoblíbenějším párem, takže jsem nadšená :-))). Těším se na další kapči... :-)

Datum 24.01.2012

Vložil gizik

Titulek :)

Odpovědět

tak jsem to nedavno cetla na nafanfiction ale takhle to je lepsi moc se tesim na pokracko a hlavne co na to bude rikat harry :)

Datum 24.01.2012

Vložil Abigail

Titulek super

Odpovědět

Vyborny... Honem dalsi, jsem zvedava na Severusovu reakci na Harryho "rodinu" ;)

Datum 24.01.2012

Vložil Elis

Titulek super povídka

Odpovědět

Juchů, máš své vlastní stránky. Před pár dny jsem tě našla nafanfiction.net, když jsem si filtrovala Harryho a Sevíka, takhle si najdeš víc čtenářů. Nemůžu se dočkat pokračování, v mém případě 5.kapitolu.

Datum 24.01.2012

Vložil Petra

Titulek ....

Odpovědět

úplně vidím Harryho jsk bude chudák celý žhavý na to, spát se Severusem. já bych žhavá byla, ale to se asi o většině populace říct nedá...

Datum 24.01.2012

Vložil Ilay

Titulek sayonara-forever.blog.cz

Odpovědět

Páni, tak to je něco, vážně se mi tahle povídka moc líbila, jenom doufám, že budou ještě nějaké další kapitoly, protože kdyby to takhle skočilo, to bych asi umřela...xDD
Rozhodně chci další díly..xDD Protože jsem zvědavá, jak na to Harry bude reagovat i když vlastně docela i vím, jak na to bude reagovat, ale to je jedno, miluju tenhle pár SS/HP...xDD
A je to opravdu krásně napsané,,..xD jen tak dál ^^