Lekce pro Harryho - Kapitola 8

11.04.2012 22:16

Překlad povídky Lessons for Harry od Remuslives23. Přeloženo se svolením autorky.

-)-)-)

Kapitola 8

Tak tedy lekce číslo tři."

Siriusova ruka se vplížila dolů mezi jejich těla a dotkla se Harryho penisu – falus, už s kapkami touhy, v odezvě poskočil. Druhý muž nadzvedl koutek úst.

„Jsi blízko, Harry."

Harry do něj vrazil boky, frustrovaný, že Sirius prostě nepopadl jeho penis a nedal mu uvolnění, které právě teď nutně potřeboval. Svou odpověď málem zavrčel.

„Jsem v pohodě."

Sirius se shovívavě usmál a Harry by ho praštil do hlavy, kdyby tak zatraceně zoufale nepotřeboval, aby ho muž kurva honil. Když Sirius přejel prstem přes kapičku touhy, která se shromáždila na špičce Harryho penisu, a pak ruku stáhl, měl téměř neodolatelné nutkání hodit opatrnost za hlavu, bouchnout hlavou do druhého muže a přivést se k vyvrcholení.

„Harry, uděláš se v okamžiku, kdy se k tobě přiblížím."

„Já... já neu..."

Když mluvil, mohl Harry slyšet skučení ve svém hlase, a nenáviděl, jak dětinsky a mladě to zní, ale nemohl si pomoct. Sirius se zachechtal a přes rameno se ohlédl na Remuse, který znovu získal nějakou vyrovnanost a se zájmem dvojici pozoroval.

„Náměsíčníku?"

Remus přikývl a na Harryho se usmál, až mladého muže zamrazilo v zádech. „Jsem si jistý, že na něco přijdeme."

Přesunul se na posteli, zatímco Sirius sjel z Harryho. Remus zvěromágovi roztáhl nohy, uvelebil se mezi nimi a pohlédl na polekaného Harryho.

„Harry, nejdřív se na mě dívej." Usmál se drzým úsměvem a Harry si náhle přesně uvědomil, proč byl tenhle muž Pobertou. „Zblízka."

Harry dychtivě přikývl. Chtěl se sice účastnit, stejně tak si ale užíval pozorovat ty dva muže spolu. Po svých počátečních rozpacích shledal pohled na vzájemně se ovlivňující pár neuvěřitelně vzrušující. Slyšel slovo „erotický" předtím, zmiňované kdekým v diskusích, dokonce si myslel, že ví, co to znamená, ale teď, když viděl smyslnost a intimitu mezi Remusem a Siriusem, si uvědomil, že o tom neměl ani ponětí.

Tohle bylo smyslné. Tohle bylo erotické. Tohle bylo zatracené nebe.

Díval se, jak se Remus naklonil a políbil Siriusovo ploché břicho, než otočil hlavu a pohlédl na Harryho, tvář přitisknutou k Siriusovu břichu.

„Součástí skvělého kouření, Harry, je očekávání..."

Sirius zasténal, poznávajíc ten tón v Remusově hlasu. „Kurva, chceš abych teď platil za tu ruční práci, co?"

„Zasloužený trest, Tichošlápku."

Remus se zasmál a mrkl na Harryho, který se zachvěl v očekávání stejného zacházení, jakého se mělo dostat Siriusovi. Vlkodlak se přisunul k Harrymu a dramaticky zašeptal, „Sirius předstírá, že nemá rád tyhle hry, ale tajně je miluje."

Siriusovi uniklo zavrčení, které neúspěšně zamaskoval zaklením a Remus se naklonil ještě blíž k Harrymu, jeho rty zlehka přejely ulitu ucha mladšího muže; ten prostý dotek vyslal žár přímo k mladíkovu penisu.

„A ty budeš taky."

Remusův jazyk vyšlehl ven, chytajíc Harryho ušní lalůček na okamžik do teplých úst, než se muž posunul a lehce se uculoval, jak se Harrymu slyšitelně zadrhl dech. Pak Remus spustil svá ústa dolů k Siriusovu stehnu a políbil ho na citlivé místo, kde se noha spojuje s bokem.

„Pomoz mi, aby o to prosil, Harry."

Sirius vydal zvláštní, přiškrceně znějící zvuk, když Harry poslechl a jeho rty sledovaly stejnou cestu jako Remusovy; ústa obou mužů cestovala dolů po Siriusových chlupatých nohou ke kotníkům, které se k Harryho překvapení ukázaly být erotogenní zónou – Sirius skoro vyskočil do vzduchu, když ho Remus lehce kousl. Harry chtěl získat stejnou reakci a tak tvrdě olízl Siriusovu kotníkovou kost, potěšený, když sebou noha škubla a Sirius dlouze a nahlas zasténal. Remus se posunul k vnitřní straně Siriusových svalnatých nohou, jeho růžový jazyk teď přejížděl vnitřní stranu stehna černovlasého muže. Harry se přesunul, sledující nejprve prsty jemnou pokožku, než sklonil hlavu a laskal jazykem celou cestičku od poloviny stehen až k místu, kde jeho nos šťouchl do Siriusových koulí.

Kurva, do pekla! H... Harry! Remusi... kurva!"

Remus zvedl hlavu a zasmál se výrazu naprosté frustrace na Siriusově tváři.

„Harry, další důležitý bod – vědět, kdy přestat se škádlením a dostat se k hlavní akci."

Sklonil hlavu a tvrdě políbil Siriuse na ústa, pak se posunul dolů po zvěromágově zmítajícím se těle.

„Harry..."

Po tom zašeptání se Harry přisunul blíž a jeho hlava se dotýkala Remusovy, když se díval na velmi vzrušeného a netrpělivého Siriuse. Ležící muž vyklenul tělo nahoru a Harry těžce polkl, když téměř purpurová hlava Siriusova ptáka zasáhla jeho bradu, v ústech mladšího muže se sbíhaly sliny při vyhlídce, že by ta sametová délka vklouzla mezi jeho rty. Remus otočil hlavu a jemně otřel svá ústa přes Harryho tvář, než mu tiše zašeptal do ucha:

„Dotkni se ho."

Harryho oči prudce vylétly k Siriusově tváři, jeho penis pulzující potřebou, když viděl Siriusovy šedé a touhou naplněné oči upřené na sebe - stejně jako ve svých nočních fantaziích. Sklopil oči ke škubajícímu údu před sebou a natáhl ruku s ukazováčkem, dotýkajíc se jemně už vlhké hlavičky, než špičkou prstu pohladil žilnatou hřídel až k hnízdečku tmavých chloupků u kořene. Sirius vydal napůl frkající, napůl sténající zvuk a prohnul se do Harryho lehkého doteku, zatímco mu ruka vylétla za hlavu a chytila se pelesti postele těsně za hlavou. Remus se do Harryho vlasů zasmál.

„Chce víc, Harry. A byl hodný - dej mu trochu víc."

Remusův měkký, chlaplavý hlas v jeho uchu zamrazil Harryho po celé páteři a dole v břiše se mu shromáždilo příjemné chvění. Jeho zelené oči se na okamžik zavřely, jak bojoval proti své touze popadnout Remuse, laskat ho do ztráty rozumu a zároveň si ho honit. Tohle ho mělo naučit, jak být s jiným mužem, jak potěšit dalšího muže - nikdy už nedostane znovu takovou šanci a on odmítl dovolit svému přehřátému libidu, aby mu to zničilo.

Zatímco vědomí Remusova dechu na kůži jeho krku způsobilo její svědění, Harry sevřel prsty kolem Siriusova ptáka a slyšel, jak ležící muž lehce zasyčel. Sirius prohnul tělo do oblouku, ale Remus, s ústy stále těsně u Harryho ucha, ho přidržel dole pevnou rukou na boku.

„Hlaď ho, Harry. Prostě to dělej tak, jak se to líbí tobě a vnímej jeho reakce."

„Myslel jsem, že..."

„Dojde na to." Remusovy rty stiskly znovu jeho ušní boltec a sály kůži, než do ní lehounce kously. „Není třeba spěchat. Užij si poznávat, jaké doteky se mu líbí, kde dotýkání miluje a pak můžeš použít ústa a jazyk, abys ho stimuloval ještě víc. Ale musí o to prosit, Harry. Donuť ho o to prosit."

Harry ta slova sotva poslouchal, zavřel oči, když ho Remusův zastřený, přesto velící hlas zaplavil smyslnými vlnami.

Ach bože, kdyby učil obranu takhle, nikdo by neselhal u zkoušky...

Neuvědomoval si, že jak Remus mluvil, on pohyboval rukou v dlouhých, hladkých tazích, hladíc Siriusův penis od kořene ke špičce. Sten ho upozornil na jeho jednání, a když otevřel oči, spatřil Siriuse svíjejícího se pod sevřením Remusovy ruky, jeho tvář stažená a napjatá, jak se snažil získat své uvolnění. Nebyl schopný mluvit hlasitěji než šeptem, ale naléhavá prosba v něm byla hlasitá a zřejmá...

„Harry... prosím..."

Remus se posunul, upřeně hledíc na Siriuse, pak zastavil Harryho ruku svou vlastní. Jeho hlas byl protkaný touhou, když chraptivě nařídil:

„Sleduj mě, Harry."

Harry to udělal a pohled na Remuse - slušného, zdvořilého, klidného Remuse - skloněného nad kroutícím se a po dechu lapajícím Siriusem, to bylo pro nezkušeného muže téměř příliš zvládnout, a on přesunul ruku ke svému penisu - skoro připravenému prasknout, v zápěstí mu luplo, jak jím prudce škubl.

„Ne."

Remus zvedl hlavu, když vydal ten přízkaz, jeho oči nepřipouštěly žádný argument, a Harry se zastavil s malým, polovičatým zakňučením protestu. Remus pokynul hlavou a Harry se plazil vedle něj.

„Dávej pozor, Harry. Příště je řada na tobě."

Harry přikývl na mírné napomenutí a sledoval, jak Remus pokračoval ve škádlení svého milence.

Přitisknutý jazyk sklouzl ze spodní části Siriusova ptáka k jeho špičce – široce ji laskajíc podél žilnaté spodní strany, takže Sirius sténal a házel sebou. Jak se Harry díval, Remus změnil tvar svého jazyka, zužujíc ho a pak sledoval okraj hlavy Siriusova penisu prodlouženou špičkou. Sirius teď dýchal povrchně a v Remusově péči sebou křečovitě trhal. Harry viděl záblesk bílých zubů, které se lehce otřely proti citlivé hlavě a pak ze sebe Sirius zdušeně vymáčkl ta slova:

„Reme… Reme... Potřebuji... prosím..."

Ještě než ta úpěnlivá žádost opustila Siriusovy rty, Remus se rychle pohyboval a polkl polovinu značné délky druhého muže. Vzduch byl proťat hlasitým prokletím následovaným sborem Siriusových vděčných sténání a Remusovými uznalými zvuky. Siriusovy prsty se zapletly do Remusových šedí protkaných vlasů, jeho ruka se křečovitě otevírala a zavírala kolem kadeří. Harry zjistil, že také natahuje ruku, dotýká se vlasů na Remusově šíji a zjišťuje, že jsou husté a překvapivě jemné. Česal je svými prsty a slyšel Remuse nahlas zasténat.

Vlkodlak se pohotově pohnul, udivujíc Harryho tím, jak s náhlým vlhkým zvukem nechal Siriusova ptáka vyklouznout ze svých úst, a posadil se. Harry měl jen okamžik zaregistrovat omámený, téměř divoký výraz v Remusových očích, než Remus popadl Harryho za kůži na krku a přitáhl mladšího muže k sobě, mumlajíc, „ochutnej ho," pak jeho ústa zamířila na Harryho. Remus rozhodně vrazil jazyk do Harryho úst, bez jakékoliv finesy, kterou mu předtím ukazoval, ale Harry si nestěžoval, smetl Remusův jazyk svým a ochutnal tam vrstvu Siriusovy touhy. Zasténal a pak odtrhl svá ústa od Remusových, překvapený zavrčenou žádostí, která mu vyklouzla z úst.

„Chci to dokončit."

Remus zkřivil rty nahoru a souhlasně přikývl.

„Je připravený. Udělej to. "

Harry se sehnul a bez dalších příprav vzal Siriuse do úst. Byl si sotva vědom Remuse, který se posunul a lehl si vedle Siriuse, šeptajíc mu do ucha. Byl pohlcený tou pižmovou vůní a mírně hořkou chutí údu ve svých ústech – a zapomněl na všechna svá omezení a svou nezkušenost. Jeho jazyk nadšeně lízal kapající štěrbinu, povzbuzovaný tím, jak mu Sirius dával stále víc ze své podstaty, sténal potěšením kolem toho tvrdého masa, když mu druhý muž vycházel vstříc. Jeho ruce se pohybovaly: jedna hladila tu délku, která se nemohla vejít do jeho ochotných úst, druhá se přesunula k Siriusovým koulím a vzala do dlaně ten pevný váček.

Když klouzal svými rty nahoru a dolů po tom hladkém svalu, tvrdě sál, a Siriusova ruka pevně sevřela jeho vlasy, až to bylo téměř bolestivé. Harry chviličku přemýšlel, jestli Sirius hodlá vytrhávat pramínky vlasů z jeho hlavy, pak ale druhému muži unikl přiškrcený výkřik a prohnul se z postele do oblouku. Když Sirius vyvrcholil, Harryho ústa se rychle plnila a on se snažil neudusit se tou hustou vazkou tekutinou. Pak Siriusův penis uvolnil a chvíli zaváhal, než ztěžka polkl a otřel si bradu.

Zíral na uspokojeného Siriuse a podvědomě pohnul rukou, aby pohladil jeho penis. Díval se, jak se Remus přitiskl k Siriusovu krku a jak stále ještě udýchaný černovlasý muž hladil svou rukou vlkodlakovu paži. Remus se otočil, a když spatřil Harryho svírajícího svůj penis v pěsti, zamumlal neslyšně něco k Siriusovi. Zvěromág pohlédl na Harryho a zašklebil se, zatímco se Remus rychle pohnul, popadl Harryho kotníky a přitáhl ho ke dvojici.

„Jsem na řadě, Harry."

Remus sevřel rukou Harryho ptáka a lascivně se ušklíbl, když jedním dlouhým tahem pohladil úd od kořene ke špičce.

„Pěkný. Moc pěkný."

Harry se začervenal, ale veškeré jeho rozpaky se rychle odpařily, když ho Remus hladil znovu – jednou, dvakrát – a pak sklonil hlavu a vzal ho do svých horkých, ach-tak-šikovných úst.

Z Harryho plic zmizel všechen vzduch a jeho ruce sevřely téměř bolestivě povlečení pod ním. Nic - nic - na světě nemohlo být tak dobrý pocit jako tohle... jeho penis v teplých a vlhkých ústech. Harry věděl, že si tohle nebude užívat dlouho - byl příliš blízko - a tak se soustředil na pocit Remusových úst obklopujících jeho horké tělo, na měkké rty pohybující se nahoru a dolů, na svou krví naplněnou hřídel, na talentovaný jazyk, který ho škádlil a poháněl ho blíž a blíž k propasti. Právě když přemýšlel, jak dlouho by mohl vydržet tohle sladké trápení, Remus tvrdě nasál a Harry otevřel ústa v němém výkřiku rozkoše, zatímco explodoval tak silným orgasmem, že si byl jistý, že ho to muselo nějak poškodit. Jeho vidění se rozplynulo a pak ho do běla rozžhavené výbuchy donutily pevně stisknout zavřené oči, jak se třásl dozvuky svého vyvrcholení.

Když se jeho mysl postupně vrátila do reality, uvědomil si, že Remus stále olizuje jeho vyčerpaný penis. Harry zasténal na malá bodnutí potěšení/bolesti, které ty jemné tahy vlkodlakova jazyka posílaly do jeho třesoucího se těla. Potom to bylo pryč, a Harry otevřel oči a spatřil Siriuse mazlícího se z pekla úžasně s Remusem, který reagoval líným úsměvem. Cítil se důkladně nasycený, úplně zničený a jeho oči a údy byly těžké.

„Č-čas na další lekci?"

Jeho téměř nesoudržné mumlání k němu přitáhlo pozornost obou mužů a Sirius se uchechtl stavu mladšího tmavovlasého muže.

„Vypadá to, že staří psi mají větší výdrž než štěně, Náměsíčníku."

Remus se zasmál a pak spěšně zakryl zívnutí. Sirius se ušklíbl a pak dloubl do Harryho a směřoval ho, dokud se mladý muž neposunul ležet mezi ním a Remusem. S láskou pohladil rozcuchané černé vlasy a řekl tiše: „Vyspi se před další lekcí, Harry. Budeš potřebovat všechnu svou sílu."

Remus si odfrkl a převalil se na bok, dosahujíc přes Harryho sevřít Siriusovu ruku. Černovlasý muž se láskyplně usmál na svého partnera.

„Jsi v pořádku, Náměsíčníku?"

Remus přikývl a unaveně se usmál.

„Velmi v pořádku. Díky, že jsi mě přemluvil, Tichošlápku."

Sirius se pousmál, stočil se proti Harryho zádům a zmáčkl Remusovu ruku.

„Žádný problém, lásko moje. Kdykoliv."

Konec kapitoly 8

< Kapitola 7       Kapitola 9 >

-)-)-)

Veliké díky za komentáře k předchozí sedmé kapitole a moc uvítám všechny k této - i když hlavní zásluhy má stále autorka, člověk má radost, když je jeho překladatelská píle trošku oceněna :-) Jinak lekce jsou docela žhavé :-), ale myslím, že i tak je hezky zachycen vztah a láska mezi Remusem i Siriusem i jejich láska k Harrymu a péče o něj. A do konce zbývají už jen tři kapitolky - bude to nějaké povídání i sex, ale hlavně to nebude dlouho trvat a dozvíte se, jak to skončí - kapitoly by měly přibývat zhruba po týdnu...

P.S. Další překlad jsem původně chtěla nějaký slash HP/SS, ale za prvé jsou všechny (delší) příběhy, které bych chtěla překládat, už přeložené nebo autorky nereagují, za druhé jsem teď trošku přeslashovaná :-) Tak zvažuji jeden nebo dva delší překlady Harry-Severus v otcovsko-synovském, respektive opatrovnickém vztahu... Co myslíte? Vím, že těch překladů už tu pár bylo, ale ty moje vyhlédnuté jsou myslím zajímavé, originální a mám je ráda... tak by se snad líbily i vám :-) A snad by přitom občas došlo i na něco kratšího slash...

Zpět

Poslat komentář: Lekce pro Harryho - Kapitola 8

Datum 15.12.2013

Vložil sisi

Titulek ha ha

Odpovědět

kam se hrabe kama sutra! Vatsjajána, zbožný mnich by to nemohl učit líp. Ať se klukům ušatým pěkně vaří v .. no radši ne, aby si neublížili, že. Díky za perfektní kapitolu, už se těším na další.

Datum 12.04.2012

Vložil bacil

Titulek :-))

Odpovědět

Tak to byla opravdu žhavá kapča. Uf to jak nakonec je Remus rád, že se nechal Siriusem převedčit je super :-)) Báječný překlad :-D
No a k tomu, že by jsi se chtěla vrhnout na povídky Harry a Severus. Otec a syn. Hmm pár jsem jich přečetla a asi jsem už holt vadná,ale mám raději když je to slash. Teď zrovna přes překladač louskám tuto : https://www.fanfiction.net/s/3747718/1/Union_of_Doom tak malý návrh co třeba přeložit ji? Překladač tu povídku vyloženě ničí :-(
Jinak moc se těším na další báječnou kapitolu :-D

Datum 12.04.2012

Vložil Nade

Titulek ooOoo

Odpovědět

Lekce jsou naprosto úžasné. Pěkně vzrušující čtení, jen co je pravda! Díky, těším se na pokračování.

Datum 12.04.2012

Vložil G.

Titulek (:)

Odpovědět

Musím říct, že se mi lekce pro Harryho nesmírně líbí. Nemáš typ na víc povídek typu Harry/Sirius/Remus? Já už mám pocit, že jsem všechno přečetla... :)
Kterou otcovsko-synovskou povídku hodláš překládat? Doufám, že to nebude jedna z těch, kde Harry zjistí, že je Sevův bio syn. Ne, že by všechny byly špatné, ale zažila jsem si to na vlastní kůži a došla jsem ke dvou závěrům a) ani Harry Potter se nemůžem vyrovnávat s věcmi tak lehce b) většina je velmi OOC. Ale pokud máš něco zajímavého šup sem s tím! :)

Datum 12.04.2012

Vložil Mája

Titulek :-)

Odpovědět

Jak se dalo očekávat z předchozího děje, ještě žhavější lekce. Nevím, kam může tento příběh dospět a jsem opravdu zvědavá, jestli z těch tří vznikne spokojená trojka, takže se moc těším na další kapitolky.
Povídky otec/syn mám také ráda, ačkoli některé teorie o tom, jak se Snape stává (obzvlášť skutečným) otcem, bývají drobátko přitažené za vlasy. Spíš poberu mentora, opatrovníka nebo adopci. Takže se budu také moc těšit :-D