Lekce pro Harryho - Kapitola 6

31.03.2012 18:21

Překlad povídky Lessons for Harry od Remuslives23. Přeloženo se svolením autorky.

-)-)-)

Kapitola 6

Ukážeme ti, jak se milovat s mužem."

Harryho oči za skly brýlí se s Remusovými slovy doširoka otevřely. Nevěřícně na vlkodlaka zíral, pak se jeho oči posunuly k Siriusovi pro potvrzení. Zvěromág se usmál, trochu nervózně, a přikývl.

„Pokud to stále chceš, Harry."

Sakra, ano!

Mladík rychle přikývl, jeho horlivost Remuse a Siriuse rozesmála. Remus mu stiskl ruku a pak uvolnil sevření, ale Harry pevně sevřel své prsty kolem vlkodlakových.

„Remusi, ty jsi to nechtěl dělat. Jsi si jistý?"

Remus střelil poloviční pohled na Siriuse a zase jednou ti dva muži vypadali, že spolu komunikují neverbálně. Sirius vstal a s uklidňujícím úsměvem určeným Harrymu opustil místnost. Remus se za ním díval a pak se obrátil zpátky k Harrymu.

„Nebyl jsem si jistý; ve skutečnosti jsem byl naprosto proti tomu. Sirius mě přemluvil." Viděl Harryho otevřít ústa a rychle pokračoval. „Byl jsem žárlivý, Harry. Sirius..."

Podíval se dolů na dřevěný stůl a povzdechl si, na rtech mu hrál malý, přemýšlivý úsměv, když splétal své a Harryho prsty dohromady. Harry cítil mrazení v zádech, které jím otřáslo od hlavy až k patě, a ztvrdl, když cítil ty trochu drsné prsty propojené s jeho vlastními. Snažil se poslouchat, co Remus říká, bojujíc s nutkáním jenom se odevzdat žáru, který se šířil po celém jeho těle díky prostému kontaktu kůže s kůží.

„Sirius byl vždycky žádoucí. Vždycky. Když jsme byli mladší, byl jsem z toho dost nejistý, ale... no, nebyl jsem tenkrát úplně nezajímavý a Sirius mi nikdy nedal důvod pochybovat o něm. Ale teď..."

Podíval se na Harryho a omluvně se usmál. „Myslím, že jsem se trochu bál, že být s velmi mladým, atraktivním mužem připomene Siriusovi, jak jsem starý a poškozený."

Harry se zamračil - byl navenek vyrovnaný a sebejistý Remus tak nejistý, že neviděl, jak moc ho Sirius zbožňuje? „Sirius tě miluje, Remusi..."

„Já vím." Remusův omluvný úsměv se rozšířil. „Já vím. A uvědomil jsem si, že jsem byl směšný, když jsem se bál, že o mě ztratí zájem. Jsme spolu svázáni - ne právně ani magicky, ale citově, duševně. Věřím mu se svým životem, se svým srdcem, a cítím se jako kompletní blbec, že jsem o něm pochyboval."

Remus se v křesle opřel, jeho ruka vyklouzla z Harryho sevření. Tvrdě si přejel rukama přes obličej, pak jimi běžel přes své šedí prokvétající vlasy, cuchajíc tak úhledně učesané kadeře. Vypadal svým trochu zanedbaným způsobem sexy, když se podíval na Harryho, a dospívající mladík polkl při tom pohledu, jeho jazyk se vyplížil olíznout suché rty. Chtěl běžet rukama přes ty vlasy... Aby se ovládl a nenatáhl se udělat to, musel sevřít ruku v pěst, ale Remusova další slova ho za chviličku rozptýlila od boje, který měl se svým libidem.

„Harry, není nutné zahrnout mě do té... záležitosti. Já... nehodlám předstírat, že nebudu stejně trochu žárlivý při pomyšlení na tebe a Siriuse spolu, ale Sirius... Sirius je velmi přitažlivý muž, a já nechci, aby ses cítil zavázán k něčemu... "

„Ty jsi taky. Přitažlivý, myslím."

Remus se shovívavě usmál. „Díky, že to říkáš, Harry, ale..."

„Žádné ale."

S nárůstem sebedůvěry Harry vstal a šel kolem stolu, dokud nestál vedle staršího muže. Nebyl si jistý, co se chystá udělat, ale chtěl se ujistit, že Remus bude vědět, že ho chce. Slyšet druhého muže mluvit tak upřímně o svých pocitech, slyšet ho pochybovat o jeho vlastní žádoucnosti – to Harrymu dodalo odvahu, kterou potřeboval k odhalení svých nočních fantazií.

„Řekl ti Sirius, že jsem měl sny o tom, jak jsem s vámi dvěma?"

Remusovu tvář zaplavila tmavá červeň, ale přikývl. „Udělal... ehm... o tom zmínku."

Nepohodlně se zavrtěl na židli a Harry se snažil samolibě nezašklebit. Remus byl snadno čitelný a Harry tušil, že Sirius mohl s touto informací udělat něco víc, než ji jen nedbale „zmínit". Jeho penis ztvrdl k prasknutí při pomyšlení na Siriuse a Remuse používající jeho sny ve vlastních sexuálních hrách a, jak se mu krev nahrnula dolů, Harrymu se zatočila hlava. Znovu těžce polkl a zkusil zvlhčit své vysušené hrdlo, než promluvil.

„Ne všechny z těch snů byly o vás dvou. Některé byly jen o tobě... a o mně. O nás spolu."

Slyšel, jak si Remus snaží odkašlat, ale všechno, co z něj vyšlo, bylo skřehotavé zachrochtání. Harry viděl Remusovy oči ztmavnout a jeho oči sjely k rozkroku druhého muže – byl povzbuzený rostoucím důkazem vlkodlakova vzrušení, které tam spatřil. Harry si nikdy nemyslel, že by mohl být tak troufalý, ale Remusova nejistota vyžadovala rozhodný a přesvědčivý přístup. Merlin by ho v tuhle chvíli klidně mohl třeba odsoudit do pekla za snahu svést svého bývalého učitele, ale chtěl Remuse právě teď, chtěl ho jako nic předtím, a Harry nehodlal nechat mužovu zatracenou morálku nebo etiku nebo nejistoty stát se překážkou toho, z čeho teď téměř ztrácel dech.

„Chceš, abych ti vyprávěl o těch snech, Remusi? Tak abys věděl, jak atraktivní pro mě jsi?"

„Ehm ..."

„Jsi nahoře... Nejsem si jistý, jestli je to to, co obvykle děláš, ale se mnou - v mých snech – ty šukáš mě..."

„H... Harry..."

„Nebo jsem na kolenou a kouřím tě. Jednou jsem tě sál, zatímco Sirius to dělal mně..."

„Kurva, Harry."

Remus se přinutil vyskočit a protlačil se kolem Harryho, skoro přitom mladšího muže porazil. Jakmile byl na druhé straně místnosti, otočil se zpátky, jeho ruce opět hrubě projížděly vlasy. Podíval se na Harryho tmavýma, téměř strašidelnýma očima, a Harry mohl vidět zápas v těch modrých koulích.

„Já... prostě... krmil jsem tě jako miminko. Já... houpal jsem tě, abys usnul. A taky jsi příliš podobný Jamesovi... Prostě..."

Harry se zamračil a přešel na druhou stranu místnosti, náhle mrzutý, když vlkodlakovo otravné svědomí hrozilo dostat se jim do cesty.

„Nejsem můj otec, Remusi, a nejsem dítě."

„Já vím, ale..."

„Žádné ale! Nejsem James. Udělal by tohle?"

Ve své frustraci se přestal ovládat, popadl Remuse za krk a přitáhl si jeho obličej ke svému, drtíc jejich rty o sebe.

Remus se vykroutil z Harryho dosahu, zády vrazil do zdi za sebou, jak se vytáhl ze sevření druhého muže. Byl celý rudý a ztěžka dýchal, zírajíc upřeně na stejně nervózního Harryho očima zastřenýma chtíčem. Harry cítil záchvěv uspokojení při pohledu na Remusovu reakci, a když promluvil, jeho hlas byl hluboký a chraplavý a plný syrové potřeby.

„Vzrušilo by tě dítě tolik?"

„Já... já... kurva!"

Remus popadl dlaní Harryho košili a vytáhl černovlasého mladíka k sobě, sklonil hlavu a políbil ho tvrdě a rychle. Pod náporem těch neústupných a náročných rtů Harry zakňučel, jeho vlastní rty se instinktivně otevřely. Remus toho využil a ponořil svůj jazyk do úst druhého muže.

Harry sevřel Remusovu košili, zoufale se snažíc udržet ve vzpřímené poloze, jak ho zaplavil příval pocitů. Remus zasténal do jeho úst, ten nízký zvuk poslal drobné předoucí vibrace přímo do Harryho podstaty, sdružujíc se k vytvoření prohlubujícího se napětí v jeho rozkroku. Když se Remusův jazyk přehnal přes jeho vlastní, prozkoumávajíc každý jemný rozdíl a každou štěrbinu v Harryho ústech, tmavovlasý muž se konečně vzchopil k odpovědi.

Jeho jazyk pohladil trochu váhavě Remusův spodní ret. Remus zavrčel a nasál ten zkoumající sval, a Harry ztratil kontrolu. Ruka mu vyletěla do spleti Remusových hustých vlasů, jak tlačil svá ústa tvrději proti vlkodlakovým, jazyk se dral dovnitř, jako kdyby se snažil ochutnat najednou každou příchuť. Harry cítil, jak ztrácí půdu pod nohama, Remusovy ruce ho držely ve vzpřímené poloze, když byl otočen a přitisknut ke zdi.

Remus ho spodní částí těla připnul na místo, zatímco jeho ruce s dlouhými prsty vklouzly pod Harryho tričko. Prudce zatahal za Harryho bradavky a pak je zkroutil - náhlou ostrou bolestí mladík vykřikl a Remus zamumlal omluvu do jeho úst. Palcem přejel konejšivě po zneužitém uzlíčku, takže Harry rychle zapomněl na krátkou bolest. Byl tak ponořený do líbání Remuse, dotýkání se Remuse, do užívání si Remusových prstů na svých bradavkách, že si nevšiml, jak druhý muž posunul nohu mezi jeho stehna - dokud ho vlkodlakův pulzující penis jemně nešťouchl do kolena. Z Harryho úst vyklouzl přiškrceně znějící sten, pohlcený Remusem, který teď tvrději třel své stehno přes erekci mladšího muže.

Harryho dech se změnil v mělká lapání po dechu, jeho rty teď nefungovaly, ale to nevadilo, protože Remus ho líbal dost nenasytně za ně oba. Všechno, co teď Harry mohl udělat, bylo viset na druhém muži - jeho hlava se točila ve víru pocitů. Pohyboval se freneticky proti Remusově stehnu, tření ho přivádělo k šílenství, jak zoufale bojoval proti vyvrcholení a zároveň se ho snažil dosáhnout.

„Udělej se pro něj, Harry."

Harryho zelené oči se prudce otevřely a přes své pokřivené, zamlžené čočky spatřil Siriuse, který se na ně díval s hladovým výrazem ve tváři. V tu chvíli se Remus přitiskl tvrději k němu a zašeptal: „Pojď, Harry" do jeho úst, a Harry to udělal, jeho ústa jen zformovala 'ó', jak vylétl někam vysoko, jeho vyvrcholení ho poslalo na oběžnou dráhu, než pomalu začal klesat zpátky na zem.

-)-)-)

Následujících pár minut bylo mlhavých - potěšení uvolnilo jeho údy stejně jako jeho vnímání reality. Bylo to neskutečné. Věděl, že jde, mohl cítit napínání svalů nohou, když stoupal po schodech, ale teprve když ucítil, jak je manévrován na měkký povrch, podařilo se mu znovu být si vědom sebe i svého okolí.

Rozhlédl se kolem sebe a uvědomil si, že je v místnosti, kterou používal, když trávil noc na Grimmauldově náměstí - a že je sám.

Ale ne na dlouho, mužské hlasy tiše šeptaly v hale a pak se ve dveřích objevil Sirius. Usmál se na Harryho, který pocítil náhlý nával studu. Zrovna se objímal a líbal se Siriusovým přítelem, Siriusovým životním partnerem, Siriusovou láskou. Šoustal jeho nohu jako zatracený nadržený pes a udělal se do kalhot jako dvanáctiletý. Harry se zamračil a zamrkal, aby se zbavil horkých slz ponížení, na které nebyl připravený.

„S.. Siriusi... promiň..."

„Pšt, Harry. To je v pořádku. To je to, co se mělo stát."

„Já... Remus..."

„Já vím." Sirius se posadil vedle něj na postel a natáhl ruku, aby něžně pohladil rozcuchané vlasy. „Remus potřeboval vidět, jak moc ho chceš, a ty jsi potřeboval vědět, že s tím souhlasí a nevadí mu to dělat, to je důvod, proč jsem vás dva nechal samotné. Chystal se s tebou mluvit o tom, co chceš dělat, ale..."

Usmál se, ruka mu vyklouzla z Harryho vlasů a on vzal jeho hlavu do dlaní, prsty zapletené do tmavých vlasů na šíji mladého muže.

„Remus a Lily o všem mluvili, diskutovali o každém bodu, ale ty jsi jako já a James. Jednání nad slovy. Musím přiznat, že James a já jsme často používali právě tuhle taktiku k tomu, abychom je umlčeli, a já mám podezření, že bys mohl dělat totéž."

Harry musel stále vypadat znepokojeně, protože Sirius se naklonil blíž k němu a opřel si o mladíka čelo.

„Sledoval jsem vás. Jste spolu krásní." Harry cítil horkost na tváři a Sirius se usmál. „Jsem v pohodě, Harry. Remus je v pořádku, a my oba jsme ochotní jít dál, pokud chceš; pokud ty jsi v pořádku."

Harry se kousl do rtu a pak přikývl, celé jeho tělo se chvělo jak ze Siriusovy blízkosti, tak z intenzity jeho dřívějšího orgasmu. Jeho hlas byl drsný, když promluvil. „Pokud jste si jistí, že vám to nevadí..."

Sirius se usmál a pak naklonil hlavu, uzavírajíc tak mezeru mezi nimi, a políbil Harryho téměř cudně. Odtáhl se a jeho šedé oči hledaly u Harryho nějakou známku neklidu. Ale Harry se na Siriuse křivě usmál, a aby bylo zřejmé a aby druhý muž věděl, že opravdu chtěl tohle, naklonil se a přitiskl své rty na Siriusovy. Na delší moment Sirius Harrymu dovolil, aby ho líbal a pak rozevřel rty a nechal tak váhavý jazyk mladšího muže vniknout dovnitř.

Harry se pokusil přitisknout tvrději proti staršímu muži, ale Sirius mu to nedovolil, udržujíc polibek něžný a pomalý, pak ho ještě prohloubil. Jeho jazyk se domáhal Harryho, a on ukazoval mladému muži, jak používat citlivý sval efektivněji k ochutnávání, ke stimulaci – opouštějíc tak Harryho s pocitem slabosti a s opět tvrdým penisem v jeho stále nepříjemně vlhkých kalhotách. Když už Harryho plíce křičely o kyslík a jeho hlava se točila z nových vjemů - Sirius se stáhl, jeho mírně prosklené oči se zaměřily na dveře za nimi. Harry, lapající po dechu, se otočil a spatřil Remuse opírajícího se o rám dveří, který je pozoroval s nevyzpytatelným výrazem ve tváři.

„Reme?"

Siriusův hlas byl zastřený, jako brusný papír přes Harryho smysly. Byl tam jeden okamžik, kdy si Harry myslel, že Remus by mohl protestovat, ale pak vlkodlak vstoupil dovnitř a tiše za sebou zavřel dveře. Poklepal na kliku svou hůlkou a všichni tři uslyšeli zaklapnutí zámku.

„Nepřestávejte kvůli mně." Konejšivě se na Siriuse usmál a pak se jeho oči posunuly, aby zahrnovaly i Harryho, když přešel k posteli. „Vypadalo to, jako byste měli zaděláno na dobrý začátek."

Sirius se na Remuse usmál a posunul se, plazíc se přes postel směrem k vlkodlakovi. Před Remusem se zvedl na kolena. Modrooký muž se vesele zašklebil, jak si ho jeho milenec přitáhl blíž a políbil ho. Harry je nestoudně sledoval, fascinovaný jejich spojenými ústy, jejich růžovými jazyky, které se laskaly a hladily, měkkými zvuky, které vydávali, zrychleným dýcháním. Jeho vlastní hruď se zvedala a klesala rychleji, jak jeho vzrušení rostlo, a jeho ruka vklouzla nepozorovaně do rozkroku, palcem ruky mnul bouli své obnovené erekce.

Remus se posunul, jeho bledá ruka s dlouhými prsty sklouzla po Siriusových zádech a dlaně se chopily jeho hýždí, když se ti dva muži naléhavě a rytmicky tiskli proti sobě. Harry vydal zmučené zasténání, palec dráždil hlavu jeho penisu, látka jeho kalhot vlhká tam, kam vyvrcholil při předchozím orgasmu. Remus musel slyšet ten tlumený, potřebný zvuk - jeho modré oči se otevřely a upřeně hleděl na Harryho, zatímco líbal Siriuse. Když z Harryho plící uniklo roztřesené zalapání po dechu, Remus se odtáhl, usmívajíc se na Harryho polibkem oteklými, mokrými rty.

„V pořádku, Harry?"

Zvuk jeho hlasu připomněl Harrymu divoké zvířecí zavrčení a jeho penis bolestně pulzoval a hrozil roztrhnout šev kalhot. Trhaně přikývl a Sirius se podíval přes rameno a zazubil se, když spatřil Harryho zrudlou, zpocenou tvář.

„Myslím, Náměsíčníku, že je čas na Harryho první lekci."

Konec kapitoly 6

< Kapitola 5       Kapitola 7 >

-)-)-)

Děkuji moc vám všem, kdo jste napsali komentář k předchozí kapitole a i v případě této platí, že všechny komentáře k překladu jsou vítány :-) Jinak povídka má 11 kapitol, takže šestou částí jsme se dostali za polovinu - další kapitolku bych chtěla přidat opět přibližně za týden.

Zpět

Poslat komentář: Lekce pro Harryho - Kapitola 6

Datum 22.06.2018

Vložil sisi

Titulek svítá

Odpovědět

Děkuji za tuto povídku. To se čte úplně samo a kolem mohou létat hromy i blesky, prostě nejde přestat.
Kapitola jako tato vyjasní den.

Datum 17.11.2017

Vložil Karin

Titulek paráda

Odpovědět

Tak to je perfektní překlad moc dík.

Datum 01.04.2012

Vložil bacil

Titulek :-)))

Odpovědět

Nádhera. Teda to nemělo chybu. Krása jako vždy a moooc se těším na pokračování :-)

Datum 31.03.2012

Vložil Amy

Titulek xD

Odpovědět

Kedy bude ďalšia kapitola? xD

Datum 31.03.2012

Vložil Nade

Titulek ooOoo

Odpovědět

Pěkný! Právě jsme se dostali k těm lekcím, takže to začíná být... pálí, pálí, pálí! :-)
Díky, těším se na pokračování.

Datum 31.03.2012

Vložil Lucka

Titulek :)

Odpovědět

Teda, tak to bylo něco :D Fakt super kapitolka. Už se těším na pokračování

Datum 31.03.2012

Vložil Mája

Titulek Páni!

Odpovědět

Tedy to bylo ale pěkně žhavé... A vypadá to, že bude ještě žhavější... Už se nemůžu dočkat! Díky :-D